BRF Ekoln

Föreningens ekonomi

Bostadsrättsföreningens årsredovisning fastställs årligen på föreningens ordinarie föreningsstämma

Efter fastställande av årsredovisningen skapas och signeras det gångna årets redovisning av firmatecknarna, senaste signerade årsredovisningar finns för nedladdning: