BRF Ekoln

Styrelsen

Styrelsens sammansättning röstas årligen om vid ordinarie föreningsstämma. Föreningens valberedning förslår till stämman de kandidater de identifierat och uppmuntrar föreningens medlemmar att anmäla sig som frivilliga.

Nuvarande styrelsemedlemmar

 • Ordförande

 • Namn: Helena Nilsson
 • Husnummer: 32
 • Kassör

 • Namn: Johan Ingevaldsson
 • Husnummer: 26
 • Styrelsemedlem

 • Namn: Emma Capandengui
 • Husnummer: 42
 • Styrelsemedlem

 • Namn: Alexandra Roberts
 • Husnummer: 10
 • Styrelsemedlem

 • Namn: Ulla Pettersson
 • Husnummer: 6
 • Suppleant

 • Namn: Lars Eriksson
 • Husnummer: 40
 • Suppleant

 • Namn: Cornel Daslica
 • Husnummer: 34

Valberedning

 • Valberedare

 • Namn: Claudia Lundgren
 • Email: ---
 • Husnummer: 22
 • Valberedare

 • Namn: Anca Dragomir
 • Email: ---
 • Husnummer: 46