BRF Ekoln

Föreningsstämma i BRF Ekoln

I Brf Ekoln hålls ordinarie föreningsstämma i slutet av första eller början av andra kvartalet varje år. Under stämman är alla medlemmar delaktiga i valet av styrelse och revisorer till vår förening. Som medlem är du välkommen att lämna in motioner till stämman i enlighet med våra stadgar.

Protokoll från stämman är medlemmarna tillgodo efter föreningens stämma. Är du intresserad av att se ett protokoll från ett specifikt möte är du välkommen att kontakta styrelsen. Nedan är de senaste stämmorna som hållits i föreningen:

  • 2022-05-24 Föreningsstämma
  • 2021-06-22 Föreningsstämma
  • 2020-05-28 Föreningsstämma
  • 2020-02-04 Extra föreningsstämma