BRF Ekoln

Miljögruppen

I vår bostadsrättsförening så hjälper Miljögruppen föreningen med att hitta förbättringsmöjligheter som stärker vår bostadsmiljö, förbättrar vår säkerhet och som hjälper oss att komma varandra närmare som grannar och nyttja föreningens tillgångar.

Exempel på initiativ från Miljögruppen:

 • Plockning av äppelträd för mustning
 • Föreningsfest vid kvartersgården
 • Löpande propositioner angående miljö till styrelsen

Är du intresse av att arbeta i Miljögruppen ta kontakt med en medlem eller valberedningen

Nuvarande medlemmar

 • Ordförande

 • Namn: Johan Lindsjö
 • Husnummer: 24
 • Medlem

 • Namn: Ulla Pettersson
 • Husnummer: 6
 • Medlem

 • Namn: Claudia Lundgren
 • Husnummer: 22
 • Medlem

 • Namn: Emma Capandegui
 • Husnummer: 42