BRF Ekoln

Brf Ekolns Trivselregler

För att alla i vår förening ska känna trivsel och för att i bästa mån undvika potentiella risker och faror så har vi i föreningen trivselregler. Dessa riktlinjer förväntas man som medlem i Brf Ekoln att känna till och följa.

På länken nedan återfinns Brf Ekolns trivselregler:

Trivselregler (uppdaterade 2020)