BRF Ekoln

Brf Ekolns Stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar finns registrerade hos Patent- och registeringsverket. Föreningens stadgar tillsammans med lagar och förordningar styr föreningens verksamhet

På länken nedan återfinns Brf Ekolns stadgar:

Stadgar (uppdaterade 2017)