BRF Ekoln

Underhåll och renovering

Varje medlem ansvarar för visst underhåll av lägenheterna, detta går att läsa om i stadgarna. Föreningens stadgar reglerar även hur förändringar på lägenhet och mark kan göras. Notera att vissa förändringar kräver godkännande från styrelsen. Medlemmen självklart alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen om det är några frågor.


Installation av solceller av enskild medlem

Föreningensstämman 2022 antog motion om att godkänna installation av solceller för enskild medlem under villkor att kontrakt upprättas mellan förening och medlem samt att föreningens policy följs.

Allmän skötsel och underhåll av utrustning

Färg

Mark och växtlighet

Mer innehåll på denna sida kommer komma inom kort....